Klub IM&BG

Klub IM&BG byl zrozen v San Franciscu, resp. New Yorku a založen v Praze. Pomyslně spojuje dvě překrásná údolí - na jedné straně "křemíkové údolí" a na straně druhé malé "české údolí".

Klub IM&BG je součástí internetové skupiny IM&BG (International Media & Business Group).

Jedná se o velmi pohodovou společnost, kterou tvoří přátelé a sympatizanti obdobných názorů a tvůrčího myšlení blízkého Carnegieho společenství. Hrdě se tímto hlásíme k myšlenkám a odkazu jednoho z největších podnikatelů a filantropů všech dob pana Andrewa Carnegieho.

Klub pro manažery, podnikatele a studenty

Velmi si vážíme skutečnosti, že naše služby a informace využívají především manažeři, podnikatelé, studenti a další aktivní uživatelé internetu.

U zrodu myšlenky založení si „svého vlastního klubu“ stálo několik nadšenců, kteří jsou velmi činorodí a neustále „něco“ vymýšlejí a zároveň zdokonalují již vymyšlené. Snaží se navázat na vše dobré, co již bylo v našem „malém českém údolí“ vymyšleno a zrealizováno. Stejně jako jejich úspěšní „předchůdci“ velmi intenzivně spolupracují se svými partnery v zahraničí a snaží se o oboustrannou výměnu všeho pozitivního (myšlenek, nápadů, názorů…), a to ve shodě se svým mottem „Publish or Perish“ neboli „Publikuj nebo zhyň“.

„Myšlením k bohatství“
„Publish or Perish“ neboli „Publikuj nebo zhyň“
„Správné informace, na správném místě, ve správný čas“

Protože jsou v klubu aktivní a činorodí lidé, vymýšlejí si pro své potěšení a zábavu také různé druhy pobavení, mezi které patří i velmi oblíbený INFO kviz.

Věříme, že i vy si rádi "prolistujete" naši stránku INFO kviz a zajisté správně zodpovíte všechny zde uvedené otázky. Vždyť dané otázky nejsou ani tak těžké, jako spíše zábavné a uchovávají nám minimální rozhled.

Naše oblíbené odkazy

Mezi naše oblíbené webové stránky patří především Učená společnost, BCCCZ - Klub Border Collie, English Language at Columbia Univesity, University of Californa at Berkeley, Stanford University, Harvard Business School, MIT, Hlávkova nadace, Carnegie Hall in NYC, Metropolitan Opera in NYC, Česká filharmonie, San Francisco Symphony, Silicon Valley, Praha, New York City, San Francisco a celá řada dalších vynikajících webů, které se vyplatí občas navštívit a nechat se inspirovat.

OSOBNOSTI

PANOVNÍCI

FINANČNÍCI

SPISOVATELÉ

Blogy a informační weby skupiny IM&BG

Blogy IM&BG

Blogy skupiny IM&BG

Blogy nejen o cestování, nakupování, podnikání a vzdělávání.

PR blog portálu skupiny IM&BG

PR blog skupiny IM&BG

Informační blog skupiny IM&BG pro tisk a veřejnost o aktivitách jejích společností.
 
Tiskové centrum IM&BG

Tiskové zprávy

Nejnovější informace co je nového v oblasti poskytovaných produktů a služeb.

Nezapomeňte rovněž navštívit stránky našich partnerů na Oblíbené weby a blogy, které jsou doplněny o zajímavé společnosti, podnikatele, manažery, cestovatele apod.

Carnegie Travel Club 

Klub aktivních cestovatelů

Carnegie Travel Club byl založen při cestovní agentuře Carnegie Travel Agency a volně navazuje na tradice jednoho z nejstarších klubů cestovatelů na světě, a to na The Travellers Club - 106 Pall Mall, London.

Zakládajícími členy klubu aktivních cestovatelů Carnegie Travel Club jsou přátelé a sympatizanti obdobných názorů a tvůrčího myšlení blízkého Carnegieho společenství. Hrdě se hlásíme k myšlenkám a odkazu jednoho z největších podnikatelů a filantropů všech dob pana Andrewa Carnegieho.

Velmi si vážíme skutečnosti, že naše služby a informace využívají především manažeři, podnikatelé, studenti a další aktivní uživatelé internetu.

Kluby na INFO Noviny24

INFO Noviny24 - Kluby

Kluby pro cestovatele, podnikatele a další zajímavé kluby.


Citáty a moudrosti

Moudrosti není nikdy dost
 • Smyslem cestování je regulovat představu realitou.
         Samuel Johnson
 • Utíkám před lidmi, ale rád cestuji, abych je viděl.
         Romain Rolland
 • Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.
         William Shakespeare
 • Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
         Aristoteles ze Stageiry
 • Za tři roky se může člověk stát učencem, avšak ani za deset let zkušeným cestovatelem.
         Čínské přísloví
 • Cestování dělá mladého muže starého zkušenostmi.
         Přísloví čínské
 • Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.  
         Karel Čapek
 • Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění.
         Romain Rolland
 • Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.
         Albert Einstein
 • Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.
         Mark Twain
 • Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.
         Johann Wolfgang von Goethe
 • Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.
         Benjamin Franklin
 • Cestovat s nadějí je lepší než dorazit do cíle.
         Robert Louis Stevenson 
 • Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
         Buddha
 • Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.
         Jan Werich
 • Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.
         Jan Werich
Charita a filantropie

Nadace, firemní dárcovství a podpora

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Zapište se někomu do života.

Hlávkova nadace

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových".

Nadace Tomáše Bati

Podpora kultury, vzdělání a mládeže.

Nadace Leoše Janáčka

Rozvoj duchovních hodnot děl Leoše Janáčka.

Nadace Jana a Medy Mládkových

"Přežije-li kultura, přežije národ".

Nadace Život umělce

Podpora začínajících umělců, podpora seniorů

Vzdělávací nadace Jana Husa

Nepolitická, vzdělávací a kulturní instituce.

Nadace Jedličkova ústavu

Pomáháme již od roku 1990.

Centrum Paraple

Pomáhá lidem s poškozením míchy najít cestu dál.

Nadace Naše dítě

Složme se na pomoc ohroženým dětem.

Nadace Terezy Maxové

Jak nás můžete podpořit.

Konto Bariéry

Pomáháme vracet lidi do života.

Život 90

Přispějme svou humanitární činností k řešení problémů seniorů.

Nadace EURONISA

Pomáhat lidem žít plnohodnotný život.

Užitečný život

Nemluvme o integraci, uskutečňujme ji.

Nadace české architektury

Podpora architektury.

Nadace Vize 97

Působí v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.

Nadace Muzea T.G.M.

Připomíná dílo T.G. Masaryka a propaguje jeho odkaz.

Nadace Partnerství

Pomáháme lidem pečovat o životní prostředí.

Nadace na ochranu zvířat

Trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí.

Centrum Narovinu

Adopce afrických dětí.

Sponzoring

Sponzorované projekty a spolupráce.

Fundraising

České centrum fundraisingu podporuje nevládní organizace.

Zajímavé články o charitě a filantropii

Dárcovství v USA

Šéf slavné americké nadace Carnegie Corporation of New York.

Hledání nových zdrojů financování

Kvůli krizi nadacím a fondům chybí peníze.